Hvornår skal vi have en ægtepagt?

Ægtepagt
Når man er gift, har man formuefælleskab. Alt det, man ejer den dag, man bliver gift og alt det, man erhverver mens man er gift, indgår i formuefællesskabet. Det gælder også det, man får i arv og gave.

Formuefællesskab (delingsformue) betyder, at I skal dele jeres formuer, når ægteskabet ophører. Det gælder både, hvis ægteskabet ophører ved skilsmisse, og hvis ægteskabet ophører ved død.

Hvis I ikke ønsker at dele alt med hinanden i tilfælde af f.eks. en skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt om særeje. En ægtepagt skal tinglyses i Personbogen for at være gyldig. Er ægtepagten om særeje ikke tinglyst, gælder den ikke i tilfælde af en skilsmisse.

Særligt om særeje
Det er ikke alt, man kan aftale i en ægtepagt. Det, som I kan aftale, er, at en del af formuen, hele formuen, en bestemt genstand eller et bestemt beløb skal være særeje.
Der er to former for særeje: skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Det er muligt at kombinere disse to former for særeje, hvilket kaldes kombinationssæreje,

Skilsmissesæreje betyder, at man har særeje ved skilsmisse, men formuefællesskab ved død. Har I f.eks. aftalt, at mandens virksomhed tilhører ham som skilsmissesæreje, vil hustruen ikke få andel i virksomhedens værdi ved en skilsmisse. Men ophører ægteskabet i stedet ved, at manden dør, har hustruen krav på at få andel i virksomhedens værdi.

Fuldstændigt særeje betyder, at man har særeje ved både skilsmisse og død. Har I f.eks. aftalt, at mandens virksomhed tilhører ham som fuldstændigt særeje, vil hustruen ikke få andel i virksomhedens værdi hverken ved en skilsmisse eller ved død. Ægtefællerne er dog stadig arveberettiget af hinandens fuldstændige særeje.

Der er mange ting, som I ikke gyldigt kan aftale i en ægtepagt. F.eks. kan I ikke gyldigt aftale, at den ene ægtefælle skal have et bestemt beløb i tilfælde af en skilsmisse. Man kunne forestille sig den situation, hvor mandens virksomhed tilhører ham som skilsmissesæreje. Her kunne det være oplagt at aftale, at hustruen i tilfælde af en skilsmisse skal have et bestemt beløb i kompensation for, at mandens virksomhed er hans særeje. Men det kan man ikke gyldigt aftale. I stedet kan man gyldigt aftale, at en procentdel af mandens virksomhed skal være delingsformue, således at denne andel af virksomheden skal deles.

Særligt om pensioner
En ægtefælles rimelige pensionsopsparing indgår ikke i formuedelingen ved en skilsmisse. Hvis I ønsker at være stillet lige i pensionsmæssig henseende i tilfælde af en skilsmisse, kan I oprette en ægtepagt om det. I en ægtepagt kan I aftale, at visse pensionstyper skal indgå i formuedelingen ved en skilsmisse. Men det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at I ikke lovligt kan aftale, at en livsvarig pensionsopsparing (f.eks. en livrente) skal indgå i formuedelingen. Hvis I opretter en ægtepagt, hvori I skriver, at alle jeres pensioner skal indgå i formuedelingen, kan det have en meget uhensigtsmæssig konsekvens, hvis det viser sig, at den ene af jer en livsvarig pensionsopsparing og den anden har f.eks. en ratepension. I dette tilfælde indgår den ene ægtefælles ratepension nemlig i formuedelingen, men den anden ægtefælle beholder sin livsvarige pensionsopsparing for sig selv. Hermed ender I med en stor skævdeling i pensionsmæssig henseende.

Hvornår bør I overveje at oprette en ægtepagt
I følgende situationer bør I overveje at oprette en ægtepagt
1. I ønsker, at det, som I arver fra jeres forældre eller andre, ikke skal deles med ægtefællen i tilfælde af en skilsmisse
2. I ønsker at blive stillet ligeligt i pensionsmæssig henseende i tilfælde af en skilsmisse
3. Den ene ægtefælle eller begge har en virksomhed, som skal beskyttes i tilfælde af en skilsmisse
4. Hvis den ene af jer har en stor gæld, kan det være en fordel af aftale særeje, sådan at den anden ægtefælle ikke skal aflevere en del af sin formue til den gældsatte ægtefælles kreditorer i tilfælde af skilsmisse eller ved død
5. Den ene ægtefælle havde en større formue end den anden ægtefælle ved ægteskabets indgåelse, og man ønsker særeje for denne del af formuen
6. Hvis I ikke ønsker at dele jeres formuer i tilfælde af en skilsmisse

Kontakt advokat Marie Rud Hansen på 33 60 30 31, hvis du ønsker at høre mere om ægtepagt, særeje eller pension.

Kontakt os

Kontoret i Silkeborg har åbent mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
og fredag fra kl. 08.00-15.00. Telefonerne er åbne i samme tidsrum