Børnenes bopæl

Hvis I som forældre går fra hinanden, skal I finde ud af, hvor børnene skal have deres adresse (bopæl).

Den forælder, som børnene har adresse hos, bliver ”bopælsforælder”, mens den anden forælder bliver ”samværsforælder”.

En bopælsforælder har flere rettigheder end en samværsforælder. F.eks. bestemmer bopælsforælderen, hvor børnene skal gå i vuggestue og i børnehave. Bopælsforælderen bestemmer også hvor i landet, at børnene skal bo.

Hvis bopælsforælderen vil flytte med børnene, skal bopælsforælderen underrette samværsforælderen herom senest 6 uger før flytningen. Herved har samværsforælderen mulighed for at indlede en sag om at få børnenes bopæl flyttet til samværsforælderen inden, flytningen finder sted.

Bopælsforælderen har krav på at få børnebidrag fra samværsforælderen, hvis samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsesforpligtelse på anden vis. Du kan læse mere herom under emnet ”børnebidrag”.

Bopælsforælderen får børne- og ungeydelsen udbetalt.

Delt bopæl

Den 1. april 2019 blev der indført en ny regel om tvungen delt bopæl i tre måneder efter samlivsophævelsen. Den regel har vist sig ikke at fungere i praksis, da den ikke gavner børnene, og derfor er reglen blevet afskaffet igen.

Hvis I er enige om, at børnene skal have delt bopæl, kan I lave en aftale om det, som kan anmeldes til Familieretshuset, sådan at aftalen bliver registeret i CPR-registret. En aftale om delt bopæl betyder, at I som forældre i fællesskab skal træffe alle de overordnede beslutninger vedr. børnenes daglige liv, dvs. de beslutninger, som bopælsforælderen normalt træffer alene. Bopælsforælderen kan f.eks. ikke på egen hånd beslutte, hvilken daginstitution børnene skal gå i, eller hvor i landet børnene skal bo.

I kan lave en aftale om delt bopæl uanset hvilken samværsordning, I har, og I behøver heller ikke at bo tæt ved hinanden for at lave en aftale om delt bopæl.

Kontakt advokat Marie Rud Hansen på mrh@kasusadvokater.dk eller på 33 60 30 31, hvis du ønsker at høre mere om bopæl.

Kontakt os

Kontoret i Silkeborg har åbent mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
og fredag fra kl. 08.00-15.00. Telefonerne er åbne i samme tidsrum