Forældremyndighed

Hvis I har fælles børn, har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed. Dette vedbliver I med at have, selvom I bliver skilt/går fra hinanden.

Fælles forældremyndighed betyder, at I som forældre i fælleskab skal træffe alle væsentlige beslutninger vedrørende jeres børn.

Væsentlige beslutninger omfatter blandt andet barnets navn, barnets religion, hvor barnet skal gå i skole og udstedelse af pas til barnet.

Når der er fælles forældremyndighed, er forældrene også i fællesskab værger for barnet, hvilket betyder, at forældrene  har ansvaret for barnets indtægter og formue.

Hvis du oplever, at du og den anden forælder ikke kan blive enige om beslutningerne omkring jeres barn/børn, eller hvis I har et meget højt konflikt niveau/samarbejdsvanskeligheder, kan den fælles forældremyndighed ophæves.

Er I uenige om, hvorvidt I fortsat skal have fælles forældremyndighed, er det Familieretten, der afgør om der skal være fælles forældremyndighed, eller om det kun er den ene af jer, der skal have forældremyndigheden. En sag om forældremyndighed indledes dog altid i Familieretshuset.

Selvom den ene forælder ikke har del i forældremyndigheden, har forælderen stadig ret til have samvær med barnet,

Har du brug for rådgivning eller sparring omkring forældremyndigheden over dine børn, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Som advokat i en børnesag er det vigtigt, at advokaten virker konfliktnedtrappende og ikke konfliktoptrappende. Såfremt der er ved at opstå eller allerede er opstået en konflikt om børnene, er det vigtigt at forsøge at få konflikten nedtrappet, idet vi ofte ser, at børnene lider, når forældrene ikke kan enes om dem,

Kontakt advokat Marie Rud Hansen på mrh@kasus-advokater.dk eller på 33 60 30 31, hvis du ønsker at høre mere om forældremyndighed.

Kontakt os

Kontoret i Silkeborg har åbent mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
og fredag fra kl. 08.00-15.00. Telefonerne er åbne i samme tidsrum