Erhverv

Retssager

Hos KASUS Advokater hjælper vi erhvervslivet med sikker og omkostningseffektiv behandling af en truende/verserende retssag eller voldgiftssag.

Du får nøgtern og kompetent rådgivning om sagens løsningsmuligheder og om de mulige kommercielle og økonomiske risici ved at føre en sag ved domstolene eller ved voldgift.

KASUS Advokaters målrettede og dedikerede procesadvokater fører sagen i tæt dialog med dig, så vi sikrer, du får et optimalt resultat mht. både det økonomiske og kommercielle aspekt. Derfor vurderer vi løbende din sag i takt med sagens udvikling, så vi kan vælge den løsning, der sikrer dig størst mulig værdi. Det er forskelligt, om det er ved forlig, mægling eller ved at gennemføre retssagen.

KASUS Advokaters specialiserede procesadvokater har møderet hos alle instanser hos domstolene og ved voldgiftsinstitutter, og vi har omfattende erfaring med at føre sager inden for f.eks.

  • bygge- og anlægsprojekter
  • erhvervsretlige og kommercielle sager
  • fast ejendom
  • medarbejdere og ansættelser
  • erhvervslejeret
  • biler og andre motoriserede køretøjer
  • immaterielretlige sager, herunder om varemærker, patenter, design
  • vindmøller.

Er din virksomhed havnet i en konflikt, som kan føre til en retssag med dig som enten som sagsøger eller sagsøgte, tilbyder KASUS Advokater et uforpligtende møde, hvor du kan få en uforpligtende vurdering af din sag.