Privat

Fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan gøre det som følge af sygdom, svækket mentalt helbred eller lignende.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt får du derfor indflydelse på din situation, hvis du mister evnen til at handle på egne vegne.

Det særlige ved en fremtidsfuldmagt er, at den kun bliver aktuel, hvis du på et tidspunkt – og først efter udtalelse fra din læge – ikke selv er i stand til at varetage dine egne forhold. Det er altså ikke sikkert, at din fremtidsfuldmagt nogensinde bliver taget i brug. Skulle det blive aktuelt, kan det dog være en fordel at have en fremtidsfuldmagt. Har du ikke sådan én, er den eneste anden løsning et værgemål.

En fremtidsfuldmagt adskiller sig fra værgemål på den måde, at det er dig selv, der har truffet beslutningerne på forhånd om, hvad der skal ske, hvis du f.eks. bliver dement, ramt af en blodprop, eller kommer ud for en ulykke. Ved et værgemål er det Familieretshuset og reglerne i værgemålsloven, der bestemmer, hvad der skal ske i denne situation.

Har du ikke en fremtidsfuldmagt, er det eneste anden løsning, at der iværksættes et værgemål for dig, hvis du mister evnen til at træffe beslutninger på dine egne vegne.

Det er også muligt at få en såkaldt generalfuldmagt. En generalfuldmagt er en fuldmagt, hvori du kan give en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne i både økonomisk og personligt henseende. Der gælder ingen formkrav til oprettelse af en generalfuldmagt, og det betyder, at det ikke er alle, der anerkender en generalfuldmagt; f.eks. er der visse banker, der ikke anerkender den.

Vores specialister indenfor Fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter