Privat

Børnebortførelse

Har I fælles forældremyndighed, betragter man det som udgangspunkt ikke som bortførelse, hvis den ene forælder rejser ud af landet med barnet/børnene.

Hvis du har mistanke om, at forælderen har taget børnene til udlandet for at beholde dem der, bør du derfor straks tage kontakt til Familieretshuset for at bede om, at den fælles forældremyndighed ophæves midlertidigt, så en bortførelsessag kan sættes i gang.

Når der er tale om en børnebortførelse, skal der handles hurtigt. Det kan både gælde kontakt til Familieretshuset, politiet og Koordinationsenheden for børnebortførelser.

Hvis du ønsker det, hjælper vi gerne med at formidle kontakten til Familieretshuset, politiet og Koordinationsenheden for børnebortførelser.

Vi kan også hjælpe dig, hvis dit barn er bortført fra et andet land til Danmark. I denne situation vil vi sørge for, at der anlægges en sag ved Familieretten i Danmark.

Vores specialister indenfor Børnebortførelse