Privat

Dødsbobehandling

Når et menneske dør, opstår der mange juridiske spørgsmål, som familien og de nærmeste pårørende skal tage stilling til. Hos Kasus Advokater er vi klar til at hjælpe dig trygt igennem forløbet.

Der findes forskellige måder at behandle et dødsbo på, og det kan være svært for de nærmeste at finde rundt i, hvad der er det rigtige for dem.

Tjekliste ved behandling af et dødsbo
 1. Tag stilling til, hvordan dødsboet skal behandles
 2. Hvad skal der ske med værdierne i boet:
  1. Skal de sælges?
  2. Skal de overtages af en eller flere af arvingerne?
  3. Skal de bortskaffes?
 3. Hvad skal der ske med gælden i boet?
  1. Først skal det afklares, hvilken gæld der er i boet. Det sker ved, at man indrykker et proklama i Statstidende, og herefter har afdødes kreditorer otte uger til at meddele boet, at man har et pengekrav mod afdøde
 4. Frister – vær opmærksom på, hvilke frister der er:
  1. Åbningsstatus (seks måneder efter dødsfaldet, dog senest to måneder efter boet er udleveret)
  2. Boopgørelse (fristen afhænger af, om der er tale om bobestyrerbo eller et privat skifte)
 5. Skat – et dødsbo er skattepligtigt i 2023, hvis boets aktiver eller formue overstiger 3.160.900 kr. Beløbet reguleres årligt.

Vores specialister indenfor Dødsbobehandling