Erhverv

Kontrakter/aftaler

Kontrakter er skriftlige aftaler, der regulerer samhandel mellem virksomheder og/eller personer. En veludformet kontrakt er et værdifuldt værktøj til at forebygge konflikter og dermed undgå besvær og store omkostninger.

Vigtigheden af at udforme virksomhedens kontrakter er derfor en opgave, der aldrig må undervurderes. Ikke desto mindre ser vi hos KASUS Advokater mange konflikter/tvister, der skyldes en uheldigt udformet kontrakt eller det fuldstændige fravær af en skriftlig aftale.  En del andre konflikter følger af kontrakter, der er udformet i strid med lovgivningen og derfor ugyldige.

Hos KASUS advokater har vi megen erfaring med udformning af kontrakter. Vi hjælper vores kunder med gennemtænkte og strukturerede kontrakter, så vi forebygger uenigheder. Vi fokuserer på at udfærdige kontrakter, der ud over at optimere din position også er kommercielt gangbare og dermed acceptable for alle kontraktens parter.