Privat

Familieoverdragelse og familielån

Familieoverdragelse

Ønsker du at overdrage en ejendom til dit barn, kan det lade sig gøre til en fordelagtig pris, uden at barnet bliver gaveafgiftsbeskattet. På nuværende tidspunkt accepterer Skattestyrelsen som udgangspunkt, at forældre overdrager ejendom til deres børn til +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering.

De nuværende offentlige ejendomsvurderinger giver sjældent et retvisende billede af ejendommens reelle værdi. Der kommer snart et nyt ejendomsvurderingssystem, hvor de offentlige ejendomsvurderinger gerne skulle blive mere pålidelige. Til gengæld vil Skattestyrelsen acceptere, at ejendomme overdrages mellem forældre og børn på +/- 20% af den offentlige ejendomsværdi.

Nye regler i ægteskabslovgivningen gør det i dag muligt, at du som forælder kan bestemme, at ejendommen skal tilhøre dit barn som særeje, hvis bare en mindre del af overdragelsen betragtes som en gave.

Familielån

Forældre kan rentefrit låne deres børn penge, uden det har skattemæssige konsekvenser. Normalt vil dit barn blive beskattet af rentebesparelsen, hvis du låner barnet penge rentefrit, men hvis lånet sker på såkaldte anfordringsvilkår, accepterer Skattestyrelsen dog alligevel, at lånet er rentefrit. En anfordringslån betyder, at långiver altid kan kræve hele gælden betalt med det samme.

Et rentefrit familielån kan faktisk anvendes af alle og ikke kun mellem forældre og børn, men lånet har fået betegnelsen familielån, fordi de ofte gives inden for familien.

Hvis forældre giver deres barn en gave eller et arveforskud, skal barnet afgift af den del af beløbet, der overstiger det afgiftsfrie gavebeløb. Låner forældre derimod deres børn et beløb, skal der ikke betales afgift af nogen del af beløbet. Forældrene kan i de følgende år nedbringe barnets gæld ved at give barnet en afgiftsfri gave. Dette må dog ikke være aftalt på forhånd. Er det fra begyndelsen planen, at lånet skal nedbringes med de afgiftsfrie gavebeløb, vil Skattestyrelsen betragte lånet som en gave, som barnet vil blive afgiftsbeskattet af.

Vores specialister indenfor Familieoverdragelse og familielån