Privat

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Forældremyndighed

Hvis I har fælles børn, har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed. Det betyder, at I som forældre i fællesskab skal træffe alle væsentlige beslutninger vedrørende jeres børn.

Det drejer sig bl.a. om udstedelse af pas, skolevalg og lægelig behandling. Kan forældrene ikke blive enige, kan den fælles forældremyndighed ophæves. Den fælles forældremyndighed kan også ophæves, hvis forældrenes samarbejde omkring barnet er så dårligt, at det skader barnet.

Du kan læse mere om forældremyndighed her

Bopæl

Hvis I som forældre går fra hinanden, skal I finde ud af, hvor børnene skal have deres adresse (bopæl). Den forælder, som børnene har adresse hos, er ”bopælsforælder”, mens den anden forælder er ”samværsforælder”.

Bopælsforælderen har flere rettigheder end samværsforælderen. F.eks. kan bopælsforælderen flytte til et andet sted sammen med børnene, og bopælsforælderen beslutter, hvor barnet skal gå i vuggestue og børnehave.

Det er muligt for forældrene at lave en aftale om delt bopæl, så begge forældre får indflydelse på de beslutninger, som kun bopælsforælderen normalt træffer, ligesom den ene forælder ikke bare kan flytte med barnet.

Du kan læse mere om bopæl og delt bopæl her

Samvær

Den forælder, der ikke har barnets bopæl, er samværsforælderen, og barnet har ret til samvær med ham/hende. Forældrene kan selv indgå en samværsaftale, men hvis de ikke kan blive enige, er det Familieretshuset eller Familieretten, der afgør samværet.

Samværet skal normalt fordeles over en 14-dages periode, hvor samværsforælderen kan have barnet i alt fra syv dage til én dag.

Du kan læse mere om samvær her

Vores specialister indenfor Forældremyndighed, bopæl og samvær