Privat

Værgemål

Hvis et menneske mister evnen til selv at varetage sine egne forhold og træffe beslutninger på egne vegne, f.eks. pga. demens, en blodprop eller en ulykke, kan der tildeles en værge, som træffer økonomiske og personlige beslutninger for den pågældende.

Alle børn og ugifte unge under 18 år er umyndige. Et barns værge er forældremyndighedsindehaveren.

Værgemålets omfang

For voksne mennesker kan der iværksættes følgende værgemål:

  • Økonomisk værgemål: Værgemålet kan begrænses til at handle om økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender
  • Personligt værgemål: Værgemålet kan også begrænses til at handle om personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender
  • Fratagelse af den retlige handleevne (umyndiggørelse): Et økonomisk værgemål kan, hvis det er nødvendigt for at beskytte personen, suppleres med en fratagelse af personens retlige handleevne. Det betyder, at personen umyndiggøres. Har en person fået frataget den fulde retlige handleevne, kan vedkommende ikke stemme til et folketingsvalg. Er en person alene frataget den retlige handleevne vedr. bestemte forhold, bevarer personen sin stemmeret til folketingsvalg.
Hvordan iværksættes et værgemål

Man ansøger om værgemål hos Familieretshuset. Hvis der findes en nærtstående person, som ønsker at blive værge, vil man typisk udpege denne person. Er der ingen, der ønsker dette, udpeger Familieretshuset en værge blandt en af Familieretshusets faste værger.

Hvornår kan der være behov for et værgemål

Nedenfor er der givet eksempler på, hvornår der kan være behov for et værgemål, men der er mange andre situationer end de nævnte:

  • Hvis en person skal flytte i plejebolig, men pga. demens eller anden sygdom ikke selv er i stand til at give et samtykke hertil
  • Hvis et ægtepar ønsker at sælge deres hus, som de ejer i fællesskab, men den ene ægtefælle pga. demens eller anden sygdom ikke er i stand til at underskrive købsaftalen
  • Hvis en person pga. demens eller anden sygdom ikke får betalt sine regninger
  • Hvis en person optager f.eks. kviklån mv., som personen ikke er i stand til at tilbagebetale.

Vores specialister indenfor Værgemål