Privat

Tvangsfjernelse – anbringelse uden for hjemmet

At få tvangsfjernet et barn er noget af det værste, der kan overgå en forælder, og det er meget indgribende for både forældrene og for barnet.

Det er Børn- og Ungeudvalget, der efter indstilling fra kommunen afgør sager om tvangsfjernelse, afbrydelse af samvær og kontakt mellem forældre og anbragte børn.

Du har ret til gratis advokatbistand både i sager om tvangsfjernelse og i sager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem forældre og barnet. Det gælder både sagens behandling i Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og retten. Du kan frit vælge hvilken advokat, du ønsker.

I særlige tilfælde kan også tvangsadoption komme på tale. Det kan ske, hvis kommunen vurderer, at de biologiske forældre aldrig kommer til at kunne tage vare på barnet, og at barnet ikke får noget positivt ud af at have kontakt.

I sager om tvangsfjernelse, afbrydelse af samvær eller kontakt og tvangsadoption har børn over 12 år ret til at få deres egen advokat uden omkostninger.

Du kan på Ankestyrelsens hjemmeside finde information om, hvordan det er at have en sag, som bliver behandlet i Ankestyrelsen.

Advokat Marie Rud Hansen har mange års erfaring med sager om tvangsfjernelse, både som advokat for forældre og som advokat for barnet. Advokat Marie Rud Hansen kan kontaktes på mrh@kasus-advokater.dk eller på tlf. 33 60 30 31.

Vores specialister indenfor Tvangsfjernelse – anbringelse uden for hjemmet