Erhverv

Lejeforhold og lokaler

Uanset om du er lejer eller udlejer, er det vigtigt at kende de lejeretlige regler.

Visse lejeretlige regler kan fraviges, men andre kan ikke. Lejeaftaler er som udgangspunkt uopsigelige fra udlejers side, og det er derfor af afgørende betydning, at lejekontrakten er udarbejdet rigtigt fra start. Det kan være umuligt at rette op på vilkår, som viser sig ikke at være hensigtsmæssige for den ene part. Indretning af lejemål kan være dyrt, og en flytning i utide kan medføre omkostninger til flytning og markedsføring, så selvom lejer kan opsige kontrakten, er det ikke nødvendigvis en optimal løsning.

Der gælder forskelige regler for udlejning af boliger og erhvervsejendomme, og hos KASUS Advokater kan vi hjælpe inden for begge områder. Vi kan bistå både lejere og udlejere, og vi er i stand til at se sagen fra begge sider.

Tvister har ofte at gøre med forbrugsregnskaber af el, vand og varme, opsigelse og misligholdelse vedr. betaling af leje samt istandsættelse ved fraflytning. Risikoen for tvister kan minimeres, hvis lejeaftalen er gennemarbejdet fra starten.

Både i boliglejemål og erhvervslejemål udgør lejen ofte en stor løbende udgift, så god rådgivning kan hurtigt være tjent hjem.