Erhverv

Online markedsføring

Den væsentligste del af en virksomheds markedsføring føres i dag ofte online.

Mange virksomheder anser det for yderst værdifuldt at have adgang til data, der afslører, hvilke kunder virksomheden får mest ud af at rette sin markedsføring mod. Måske ønsker man at rette markedsføringen mod en bestemt personkreds, og man kan have et ønske om at kunne udsende nyhedsbreve.

Ovenstående gør, at man i online markedsføring ikke kun bør fokusere på markedsretlige regler, men også på GDPR/persondataretten. Kombinationen af markedsretlige regler (herunder regler for spam) og GDPR medfører, at man i forbindelse med online markedsføring ofte bevæger sig i et lovgivningsmæssigt minefelt.

Det er desuden en fordel også at gøre sig strategiske overvejelser vedr. beskyttelse af immaterielle rettigheder såsom varemærkerettigheder og domænenavne.

Hos KASUS Advokater har vi stor erfaring med rådgivning vedr. processer og udformning af vilkår relateret til online markedsføring, hvor vi tager hensyn til alle relevante aspekter.

Vores specialister indenfor Online markedsføring