Erhverv

Selskabsforhold

Virksomhedsetablering

Der skal ikke kun mod til for at føre iværksætterdrømmene ud i livet – der skal også træffes virkelig mange beslutninger. Et af de første store spørgsmål er, om virksomheden skal drives i selskabsform eller i personligt regi. Vi kan sammen finde svaret ved at drøfte kapitalbehov, forventninger til fremtiden og risici forbundet med driften.

Der er mange måder at gøre det på, når en ny virksomhed skal etableres. Det gælder både, hvis du er alene, og hvis I er flere. Virksomheder kan stiftes som ApS (anpartsselskab), A/S (aktieselskab) eller IVS (iværksætterselskab). Det koster 400.000 kr. at stifte et A/S, mens kravet til et ApS er 40.000 kr.

Uanset hvilke overvejelser I gør jer i forhold til selskabsformen, følger en del beslutninger i kølvandet. Måske er der behov for at udarbejde ejeraftaler, hvis I fx ikke ejer lige store andele af virksomheden, eller måske skal I have defineret en aftale om forkøbsret, hvis en af jer en dag forlader virksomheden. Det kan også være, I ønsker at få ned på skrift, hvordan selskabet skal drives, så det ikke bliver et diskussionspunkt.

I KASUS Advokater har vi et helt team af advokater med speciale i virksomhedsetablering. Vi kan hjælpe jer godt i gang med

  • rådgivning om virksomhedsetablering
  • udfærdigelse af samarbejdsaftaler mellem flere selvstændige erhvervsdrivende
  • udfærdigelse af ejeraftaler og interessentskabskontrakter
  • stiftelse af selskabet
  • moms- og arbejdsgiverregistrering.
Virksomhedsoverdragelse

Skal jeres virksomhed skifte hænder, eller er det tid til, at en ny generation sætter sig for bordenden? Uanset hvad der ligger bag en virksomhedsoverdragelse, er det klogt at forberede den i god tid. Hvordan I griber sagen an, kan nemlig have betydning for både de skattemæssige konsekvenser og for udbyttet af et salg.

Det kan være, at jeres virksomhed skal sælges som en aktivhandel eller som en selskabshandel. Ligegyldigt hvilken model I vælger, er der en række forhold, som skal afklares i selve salgsprocessen.

Vi hjælper jer gennem de indledende forhandlinger, due diligence, indgåelse af købsaftale og efterfølgende closing (gennemførelse) af selve handlen.

Vi har kompetencerne til at bistå i alle salgets og købets faser, og vi har mange års erfaring med at tilrettelægge både salg og køb med størst muligt udbytte.

Virksomhedsnedlukning

Skal I lukke jeres virksomhed, uden at virksomheden er nødlidende, er der en række overvejelser, I skal gøre jer. Lukning af virksomhed foregår forskelligt, alt efter om det drejer sig om en personlig virksomhed eller et selskab.

Hvis det er et selskab, I agter at lukke, er det afgørende, om selskabet er solvent eller insolvent. Hvis selskabet er solvent, kan selskabet lukkes ved frivillig likvidation, enten ved betalingserklæring eller frivillig solvent likvidation. Ved betalingserklæring – i modsætning til frivillig solvent likvidation – hæfter du personligt efter lukningen af virksomheden. Hvis selskabet er insolvent, skal selskabet enten tvangsopløses, eller også tages selskabet under konkursbehandling.

Ved lukning af personlige virksomheder hæfter du personligt – også efter lukning af virksomheden.

Vi har kompetencerne til at hjælpe i alle faser af nedlukningen, og med mange års erfaring finder vi den helt rigtige måde at lukke jeres virksomhed på.