Privat

Ægtepagt

Når I er gift, har I formuefælleskab. Alt det, I hver især ejer den dag, I bliver gift og alt det, I hver især erhverver under ægteskabet, indgår i formuefællesskabet. Det gælder også det, I får i arv og gave.

Formuefællesskab (delingsformue) betyder, at I skal dele jeres formuer, når ægteskabet ophører. Det gælder både, hvis ægteskabet ophører ved skilsmisse, og hvis ægteskabet ophører ved død.

Særeje

Hvis I ikke ønsker at dele alt med hinanden i tilfælde af f.eks. en skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt om særeje.

Det er ikke alt, man kan aftale i en ægtepagt. Det, som I kan aftale, er, at en del af formuen, hele formuen, en bestemt genstand eller et bestemt beløb skal være særeje.

Der er to former for særeje: skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Det er muligt at kombinere disse to former for særeje, hvilket kaldes kombinationssæreje,

Pensionsopsparing

En ægtefælles rimelige pensionsopsparing indgår ikke i formuedelingen ved en skilsmisse. Hvis I ønsker at være stillet lige i pensionsmæssig henseende i tilfælde af en skilsmisse, kan I oprette en ægtepagt om det. I en ægtepagt kan I aftale, at visse pensionstyper skal indgå i formuedelingen ved en skilsmisse.

Hvornår bør I overveje at oprette en ægtepagt

I følgende situationer bør I overveje at oprette en ægtepagt

  1. I ønsker, at det, som I arver fra jeres forældre eller andre, ikke skal deles med ægtefællen i tilfælde af en skilsmisse
  2. I ønsker at blive stillet ligeligt i pensionsmæssig henseende i tilfælde af en skilsmisse
  3. Den ene ægtefælle eller begge har en virksomhed, som skal beskyttes i tilfælde af en skilsmisse
  4. Hvis den ene af jer har en stor gæld, kan det være en fordel af aftale særeje, sådan at den anden ægtefælle ikke skal aflevere en del af sin formue til den gældsatte ægtefælles kreditorer i tilfælde af skilsmisse eller ved død
  5. Den ene ægtefælle havde en større formue end den anden ægtefælle ved ægteskabets indgåelse, og man ønsker særeje for denne del af formuen
  6. Hvis I ikke ønsker at dele jeres formuer i tilfælde af en skilsmisse

Vores specialister indenfor Ægtepagt