Erhverv

Ansættelsesret

Uanset om man er en virksomhed med få eller mange ansatte, er der mange forskellige ansættelsesretlige problemstillinger, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Uden et indgående kendskab til lovgivningen på området kan en arbejdsgiver havne i en uønsket situation, hvor for eksempel en opsigelse af en medarbejder viser sig at være usaglig.

Hos Kasus Advokater har vi stor erfaring med forebyggelse af ansættelsesretlige konflikter, så tvisten mellem arbejdsgiveren og medarbejderen aldrig opstår. Her er det selvfølgelig afgørende, at du retter henvendelse til os tidligt i forløbet.

Vi yder primært rådgivning til private virksomheder, men vi påtager os også gerne sager for direktøren, funktionæren eller den timelønsansatte.

Rigtig mange ansættelsesretlige tvister omhandler opsigelse og bortvisning. Hos Kasus Advokater hjælper vi virksomheder med at håndtere opsigelsen korrekt, så virksomheden ikke efterfølgende bliver mødt med et eventuelt godtgørelseskrav.

Vi har fokus på virksomhedens økonomiske bundlinje, og vi er opmærksomme på, at det kan være økonomisk tyngende for virksomheden at have en opsagt medarbejder på arbejdspladsen. Skyldes opsigelsen medarbejderens forhold, vil vi foretage en vurdering af, om der kan ske bortvisning af medarbejderen, eventuelt efter forudgående skriftlig advarsel.

Er der tvivl om, hvorvidt en opsigelse er saglig, kan man overveje at afslutte ansættelsesforholdet i al mindelighed ved, at parterne indgår en fratrædelsesaftale.

Ud over juridisk rådgivning tilbyder vi at udarbejde:

  • Ansættelseskontrakter og direktørkontrakter
  • Opsigelsesskrivelser
  • Skriftlige advarsler
  • Bortvisningsskrivelser
  • Fratrædelsesaftaler.

Du er velkommen hos Kasus Advokater, hvis du mangler rådgivning i forbindelse med en ansættelsesretlig problemstilling; herunder hvis du skal ansætte eller afskedige en medarbejder.