Fremtidsfuldmagter og værgemål

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan gøre det som følge af sygdom, svækket mentalt helbred eller lignende.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt får du således indflydelse på din situation, hvis du mister evnen til at handle på dine egne vegne.

Det særlige ved en fremtidsfuldmagt er, at den kun bliver aktuel, hvis du på et tidspunkt – og efter udtalelse fra din læge – ikke selv er i stand til at varetage dine forhold. Det er altså ikke sikkert, at din fremtidsfuldmagt nogensinde bliver taget i brug. Men skulle det blive aktuelt, kan det være en fordel at have en fremtidsfuldmagt.

Har du ikke en fremtidsfuldmagt, er det eneste anden løsning, at der iværksættes et værgemål for dig, hvis du mister evnen til at træffe beslutninger på dine egne vegne.

Fremtidsfuldmagt eller værgemål

Nedenfor kan du læse om nogle af de forskelle, der er ved et værgemål og ved en fremtidsfuldmagt:

  • Det tager væsentligt længere tid at få etableret et værgemål, end det gør at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft.
  • I en fremtidsfuldmagt er det dig, der bestemmer hvem og hvor mange, der skal handle på dine vegne, hvis du ikke selv kan.
  • Ved et værgemål er det Familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal være din værge, og der kan kun være én værge. Eksempelvis kan begge dine børn ikke være værger for dig.
  • I en fremtidsfuldmagt er det dig, der bestemmer hvilke rettigheder og pligter, din fuldmægtig(e) skal have på dine vegne.
  • Ved et værgemål er det fastlagt i værgemålsloven, hvilke rettigheder og pligter en værge har.
  • I en fremtidsfuldmagt kan du f.eks. bestemme, at din fuldmægtig(e) kan sælge dit hus. Ved et værgemål kræver det Familieretshusets tilladelse for, at din værge kan sælge dit hus.
  • I en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, at din fuldmægtig(e) kan give sig selv og evt. dine øvrige børn eller andre større økonomiske gaver (hvis du ønsker, at dine børn som fuldmægtige for dig skal kunne give dem selv gaver på dine vegne, kræver det en særlig formulering i fuldmagten).
  • Hvis din værge ønsker at give større økonomiske gaver på dine vegne, f.eks. til dine børn, kræver det Familieretshusets tilladelse.
  • I en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, om din fuldmægtig(e) skal aflægge regnskab. En værge skal som udgangspunkt aflægge regnskab.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives med NemID. Herefter skal du vedkende dig fremtidsfuldmagten for en notar.

Når fuldmagten er oprettet, er den ”hvilende”, og den får kun virkning, hvis fuldmagtsgiveren får brug for det, dvs. hvis fuldmagtsgiveren bliver ramt af demens eller anden sygdom. Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om, at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, og Familieretshuset fører et ”hvilende” tilsyn med, at fuldmægtigen varetager fuldmagtsgiverens interesser.

Kontakt advokat Marie Rud Hansen på mrh@kasus-advokater.dk eller på 33 60 30 31, hvis du ønsker at høre mere om fremtidsfuldmagter og værgemål, eller hvis du ønsker at få oprettet en fremtidsfuldmagt-

Kontakt os

Kontoret i Silkeborg har åbent mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
og fredag fra kl. 08.00-15.00. Telefonerne er åbne i samme tidsrum