Privat

Bodeling

Hvis du skal skilles, skal formuefællesskabet deles; dvs. at der skal ske en bodeling. Det kan være vanskeligt at overskue den økonomiske deling, hvis du står midt i en skilsmisse, og det kan være en fordel at søge advokatbistand, så du kender dine rettigheder og dine forpligtelser i forbindelse med bodelingen.

Når man er gift, har man automatisk formuefællesskab – medmindre I har aftalt særeje i en ægtepagt, eller en af jer har modtaget arv eller gave som særeje.

Formuefælleskabet indebærer, at der skal ske en ligedeling af jeres formuer ved en bodeling. Der er enkelte undtagelser; bl.a. skal rimelige pensionsopsparinger ikke deles. I skal i forbindelse med bodelingen også blive enige om, hvem der skal beholde huset, bilen, indboet osv. I skal også finde ud af, hvordan I deler de penge, I har i banken, og hvad med gælden i banken? Skal den deles eller betales af den, der har lånt pengene? Og hvad nu, hvis man har arvet sine forældre, før man blev skilt?

Kan I ikke selv blive enige om bodelingen, har I to muligheder:

  1. I kan gå i retten og lade bodelingen ske ved et offentligt ægtefælleskifte
  2. I kan med hjælp fra en familieadvokat indgå en frivillig aftale uden om retten.

Langt de fleste foretrækker at indgå en frivillig aftale uden inddragelse af retten, fordi et offentligt skifte kan ende med at blive meget dyrt for begge parter.

Bodelingen vedrører ikke jeres børn, da bodelingen kun vedrører økonomien.

Vores specialister indenfor Bodeling