Privat

Ugifte samlevende – samliv og samlivsophævelse

Samliv – ugifte samlevende

Hvis I bor sammen uden at være gift, er I ikke omfattet af ægteskabslovgivningen, og I arver heller ikke hinanden. Hvis I går fra hinanden, eller hvis den ene af jer dør, er der ingen regler for, hvordan jeres formuer skal deles.

Samlivskontrakt og samejeoverenskomst

Som ugifte samlevende kan I derfor risikere at stå over for mange uforudsete problemer. Ophør af samlivet mellem ugifte parter er ikke lovreguleret, og derfor er det vigtigt, at I forholder jer til fremtiden. Det er vores erfaring, at det er bedst at lave aftaler, mens man er gode venner. Går I fra hinanden, og har I ingen aftaler lavet på forhånd, er der en væsentlig større risiko for, at I ender i en konflikt omkring delingen af jeres formuer, hus mv.

I beholder som ugifte samlevende det, I hver især ejer, i tilfælde af en samlivsophævelse. Det betyder, at hvis det kun er den ene af jer, der står på skødet til huset, beholder denne huset alene, og den anden får ikke del i friværdien. Det gælder, selvom I begge har været med til at betale til huset.

Hvis I køber en fast ejendom (hus, lejlighed, andelsbolig, sommerhus) eller værdifulde ting sammen, eller hvis I driver et firma i fællesskab, er det derfor en god idé at sørge for, at I begge står som ejere.

Vi kan hjælpe med at lave en samlivskontrakt, hvori I aftaler, hvordan I deler jeres ting, hvis I går fra hinanden. I en samlivskontrakt kan I f.eks. bestemme, at alt det, som I hver især har købt under samlivsforholdet, skal betragtes som købt af jer i fællesskab. Det sikrer, at den ene ikke står meget dårligere end den anden, hvis I f.eks. har indrettet jer sådan, at den ene af jer har købt bilen, bærbar computer og tv, mens den anden har købt bleer og mad.

Testamente

Som ugifte samlevende arver I ikke automatisk efter hinanden, hvis I ikke har et testamente. Det gælder, uanset om I har børn sammen, og uanset hvor længe I har boet sammen. Derfor er det en god idé at oprette et testamente, hvori I tilgodeser hinanden.

Vores specialister indenfor Ugifte samlevende – samliv og samlivsophævelse