Erhverv

Forhandlinger

Hos KASUS advokater har vi stor erfaring med forhandling.

Vi forhandler nærmest dagligt forskellige forhold for vore kunder. Ofte er det vilkår i kontrakter, der er til forhandling, men det kan også være i forbindelse med en konkret konflikt/tvist eller en egentlig retssag, at der forhandles om en mindelig løsning.

Vi hjælper med en smidig og løsningsorienteret kommunikation med den anden part og er samtidig opmærksomme på nødvendig positionering. Vi hjælper også vores kunder med at forstå deres position i tilfælde af, at en forhandlingsmæssig løsning ikke opnås.

Indebærer den løsning, du søger på en given udfordring, et element af forhandling, er der derfor kompetent og dedikeret hjælp at hente hos KASUS advokater.  Vi søger altid at opnå det bedste resultat for kunden i situationen – under hensyntagen til såvel jura som økonomiske og kommercielle aspekter.