Privat

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.

De indsatser, som nævnet iværksætter, bliver fastlagt og gennemført ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Det sker i dialog med både barnet/den unge og familien.

Barnet/den unge har ofte krav på gratis advokatbistand, og det samme har barnets/den unges forældre.

Som part i sagen har du ret til at

 • se sagens akter
 • udtale dig om sagen
 • have en partsrepræsentant
 • have en bisidder
 • få gratis advokatbistand, hvis du er over 12 år, og sagen vedrører
  • gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på institution
  • indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus
  • anbringelse uden for hjemmet
  • tilbageholdelse under en anbringelse
  • samvær og kontakt
  • opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
  • ændring af anbringelsessted
 • klage over nogle afgørelser.

Advokat Marie Rud Hansen er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Vores specialister indenfor Ungdomskriminalitetsnævnet