Marie Rud Hansen

Advokat (L) og partner


Udannelse og karriere

Udannelse og karriere

2020: Advokat og partner, Kasus Advokater
2020: Funktionsleder i Familieretshuset
2013-2020: Advokat og associeret partner, Brockstedt-Kaalund Advokater
2011-2013: Jurist i Civilstyrelsen, Justitsministeriet
2011: Cand.jur., Aarhus Universitet
2020: Advokat og partner, Kasus Advokater
2020: Funktionsleder i Familieretshuset
2013-2020: Advokat og associeret partner, Brockstedt-Kaalund Advokater
2011-2013: Jurist i Civilstyrelsen, Justitsministeriet
2011: Cand.jur., Aarhus Universitet

Marie Rud Hansen er ansvarlig for Kasus Advokaters afdeling for familie- og arveret.

Som skilsmisseadvokat og arveretsadvokat har Marie gennem et årti behandlet mange svære og komplekse sager inden for området, herunder bodelinger i forbindelse med skilsmisse og dødsfald, sager om ægtepagter og sameje samt arvesager mm.

Som børneadvokat arbejder Marie med børnesager om forældremyndighed, bopæl og samvær og tvangsfjernelse.

Marie har herudover mange års erfaring med testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og værgemål, ligesom hun bistår med hushandler.

Du får i Marie Rud Hansen en dedikeret familieretsadvokat, som står ved din side. Du får juraen forklaret i et sprog, der er til at forstå, og du vil altid få en ærlig vurdering af din sag. Marie er løsningsorienteret, og med hende som din advokat får du juridisk rådgivning, der er præget af lige dele høj faglighed og empati.

Marie møder ofte i byretten, herunder Familieretten, Landsretten og Familieretshuset.

Marie rådgiver bl.a. inden for disse områder:

  • Skilsmisse, separation og samlivsophævelse
  • Bodeling og økonomi
  • Børnesager: forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebortførelse
  • Testamente, arvesager og dødsbo
  • Ægtepagt om særeje og pensioner
  • Fremtidsfuldmagter og værgemål
  • Hushandler
  • Tvangsfjernelse/anbringelse af børn uden for hjemmet
  • Fonde
  • Familieoverdragelser og rentefrit familielån.

Marie har haft møderet for Landsretten siden 2016. Hun er medlem af Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater.

Marie Rud Hansen
Advokat (L) og partner