Samvær

Den forælder, hvor børnene ikke har deres adresse, er samværsforælderen. Den forælder, hvor børnene har deres adresse, er bopælsforælder. Barnet har ret til samvær med samværsforælderen.

Samværsaftaler
Det er bedst for jeres barn/børn, hvis I selv kan aftale, hvor meget samvær, der skal være.

Omfanget af samværet bestemmer I selv. Nogle forældre har en samværsaftale, der hedder 12/2, hvilket betyder, at børnene er hos samværsforælderen hver anden weekend, mens andre har en samværsaftale, der hedder 7/7, hvilket betyder, at børnene er lige meget hos begge forældre. Samværsaftaler veksler imellem disse to ”yderpunkter”.

Samværsafgørelse – samværsresolution
Det er imidlertid ikke altid, at det er muligt for jer som forældre at blive enige om, hvordan børnene skal deles. Kan I ikke blive enige, kan I anmode Familieretshuset om hjælp til at indgå en aftale. Hvis det heller ikke er muligt for jer at blive enige om samværet under et møde i Familieretshuset, er der to scenarier:

  • Familieretshuset træffer afgørelse om samværet
  • Familieretten træffer afgørelse om samværet

Det kan være en god idé at søge rådgivning hos en familieadvokat, inden I lader sagen gå videre til Familieretshuset. Vores erfaring er, at advokatbistand tidligt i forløbet i mange tilfælde kan reducere de konflikter, der måtte opstå. Desuden vil der kunne opnås en aftale langt hurtigere, da Familieretshuset desværre har lange sagsbehandlingstider.

Tvangsudlevering af barnet med Familierettens bistand
Hvis den ene forældre nægter at udlevere barnet i henhold til en samværsaftale eller en samværsafgørelse, kan den forælder, der ikke får barnet udleveret, anmode Familieretten om bistand til at få barnet udleveret. I sidste ende kan det ende med, at Familieretten er nødt til at foretage en tvangsudlevering af barnet, men heldigvis findes der som regel en løsning, inden det kommer så vidt.

Kontakt advokat Marie Rud Hansen på mrh@kasus-advokater.dk eller på 33 60 30 31, hvis du ønsker at høre mere om samvær.

Kontakt os

Kontoret i Silkeborg har åbent mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
og fredag fra kl. 08.00-15.00. Telefonerne er åbne i samme tidsrum