Forfatter: Lars Vindfeldt Skals

Renovationsudgifter i boliglejeaftaler

Udlejere må (stadig) ikke kræve særskilt betaling for renovationsudgifter.

Renovationsudgiften er en driftsudgift, som skal være indeholdt i lejen. Det har Højesteret fastslået i 2009 og 2017.

Højesteret har nu afgjort, at dette også gælder i tilfælde, hvor lejeren kan modtage og betale renovationsudgiften direkte fra renovationsselskabet og dermed uden udlejerens mellemkomst.

“Højesteret finder, at en aftale mellem udlejer og lejer om, at lejer særskilt skal betale udgifter til renovation direkte til renovationsselskabet, må sidestilles med, at der skal ske særskilt betaling herfor som et tillæg til huslejen. Parternes aftale er således reelt udtryk for, at lejerne pålægges at betale en driftsudgift, som påhviler udlejer, og som udlejer ikke kan kræve betalt ud over lejen.”

Højesteret afviser dermed udlejerens kreative forsøg på at flytte renovationsudgifter over på lejer. Resultatet er ikke overraskende. Det er desværre heller ikke overraskende, at udlejer gør et forsøg; bevidst eller ubevidst.

Det er langt fra et sjældent syn, at lejer opkræves for renovation ved siden af lejen. Lejer har krav på tilbagebetaling med renter fra betalingstidspunktet på pt. 8,05%.