Erhverv

GDPR og persondataret

GDPR og persondataret er de senere år blevet noget, virksomheder og samfundet i stigende grad har fokus på, og det er sandsynligt, at denne tendens vil fortsætte.

Det kan virke lettere frustrerende, at der skal bruges ressourcer på at sikre, at virksomheden overholder loven mht. GDPR/persondataret, fordi ressourceforbruget ikke umiddelbart udmønter sig i stigende omsætning eller indtjening.

Der er dog ingen tvivl om, at det er vigtigt at vise, man som organisation har styr på GDPR/persondataretten, hvis man ønsker, ens virksomhed bliver taget seriøst af kunder, samarbejdspartnere og markedet i øvrigt. Derfor er det at være GDPR-compliant i sidste ende gavnligt for omsætningen.

Desuden undgår man på denne måde også bøder, dårlig omtale online etc. i forbindelse med en klagesag.

Hos KASUS advokater er vi klar over, at GDPR og persondataret er fyldt med udfordringer og derfor tidskrævende at beskæftige sig med. Derfor har vi skarpt fokus på at finde en løsning, der både er forsvarlig ift. reglerne og samtidig ikke præges af overimplementering og uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug.

Vores specialister indenfor GDPR og persondataret