Tag: Varemærker

Produktefterligninger – kopier af møbler, tøj og brugskunst

Kopier af møbler, tøj og brugskunst
Som virksomhed, der beskæftiger sig med design og salg af møbler, tøj og andre brugsgenstande, skal man gøre sig sine taktiske overvejelser ift. konkurrenternes muligheder for at markedsføre lignende produkter.

Retsreglerne, herunder markedsføringslovens § 3 og ophavsretsloven, kan yde en vis beskyttelse mod kopiering, men beskyttelsen er forholdsvis snæver og derfor anbefaler vi hos KASUS Advokater, at man som virksomhed, der opererer inden for feltet, også overvejer mulighederne for egentlig designregistrering i EU inden offentliggørelsen af et nyt produkt.

Ofte er brugskunst og produkter, hvis udseende i høj grad er modepræget, slet ikke beskyttet efter ophavsretsloven (grundet manglende såkaldt ”værkshøjde”) og den retsregel, der altid primært påberåbes under sager om plagiat af møbler, brugskunst og tøj m.v., findes da også i stedet markedsføringslovens § 3.

Produktefterligningsbeskyttelsen i markedsføringslovens § 3 er imidlertid ret snæver, idet beskyttelsen kun omfatter slaviske efterligninger, og når det omhandler produkter, hvis udseende i høj grad er dikteret af mode/omskiftelige trends, er dette princip særligt udtalt – det viser retspraksis gang på gang.

Hvis det produkt, man mener 3. mand har kopieret, er forskelligt fra ens produkt i blot ret begrænset omfang, er der en stor risiko for, at domstolene – hvis det ender i retssag – vil nå frem til, at der ikke er tale om krænkelser af ens rettigheder.

Dertil kommer at markedsføringslovens produktefterligningsværn (såvel som ophavsretsloven) kun yder en beskyttelse mod rettighedskrænkelser foretaget i Danmark. Ønsker man beskyttelse i andre lande, herunder eksportmarkeder i EU som sådan, er der således også god grund til at overveje mulighederne for EU designregistrering.

Advokat Søren Hedegaard Frederiksen rådgiver og har ført adskillige retssager om immaterielle rettigheder, herunder sager om kopiprodukter. Hvis du har spørgsmål på baggrund af nærværende artikel eller om immaterielle rettigheder i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Søren Hedegaard Frederiksen på tlf. 61 22 26 58 / shf@kasusadvokater.dk