Privat

Børnebidrag

Begge forældre har forsørgelsesforpligtelse over for deres børn. Hvis I går fra hinanden, kan den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, være forpligtet til at betale et børnebidrag til den anden forælder.

Hvis I ikke kan blive enige om børnebidrag, kan Familieretshuset fastsætte et børnebidrag.

Der er flere faktorer, der har betydning for Familieretshusets vurdering af, hvorvidt der skal fastsættes et børnebidrag. Det har bl.a. betydning, om samværsforælderen betaler for nogle af de ting, som barnet har brug for i sin dagligdag. Betaler samværsforælderen f.eks. for skole- og pasningsudgifter, fritidsaktiviteter, forsikringer, medicin, tøj og sko, lommepenge, mobilabonnement og lignende, kan samværsforælderen på denne måde have opfyldt sin forsørgelsesforpligtelse.

Det har også betydning, hvor meget barnet opholder sig hos hver forælder. Hvis der er en 7/7- eller en 8/6-samværsordning, vil Familieretshuset umiddelbart skønne, at begge forældre opfylder deres forsørgelsesforpligtelse, og der vil derfor som udgangspunkt ikke blive fastsat et børnebidrag. Hvis der er en samværsordning, hvor barnet er hos samværsforælderen fem overnatninger eller mindre over en 14-dages periode, vil Familieretshuset skønne, at samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsesforpligtelse, og der vil derfor som udgangspunkt blive fastsat et børnebidrag.

Hvis man som forælder betaler børnebidrag, har bidragsbetaleren ikke pligt til at betale andre udgifter til barnet ud over de sædvanlige udgifter i forbindelse med samvær.

Ved fastsættelsen af børnebidragets størrelse er det bidragsbetalerens indkomst, der er afgørende. Den anden forælders indkomst har ikke betydning.

Vores specialister indenfor Børnebidrag